S športom do dobrih učnih uspehov

03.05.2021
S športom do dobrih učnih uspehov

S športom do dobrih učnih uspehov - Gibanje je življenje!

Povzeto po članku revije Razgibano: Revija športnega društva GIB, št. 4, letnik 2018


Po koncu prvomajskih počitnic se za večino učencev in dijakov začnejo priprave na »finiš« šolskega leta. V Športnem društvu Gibu se zavedamo, da tako izobraževanje kot tudi ukvarjanje s športom, mladostnikom prinašata veliko dobrega. Ukvarjanje z vrhunskim športom zahteva od šolarja veliko discipline in predanosti športu, hkrati pa morajo usklajevati še šolske obveznosti. S sodelovanjem trenerjev in športnih koordinatorjev v šolah, lahko omogočimo šolarjem kakovostno ukvarjanje s športom ter doseganje dobrih učnih uspehov. Kakšno podporo in pomoč šolarjem nudijo šolski športni koordinatorji in trenerji, so nam zaupali prof. športne vzgoje Klemen Gutman (pedagoški in šport-ni koordinator Gimnazije Šiška), trener gimnastike Ričard Crnjac in trener juda Andrej Pavlin (oba iz Športnega društva GIB Šiška).

Usklajevanje šole in športa:

Klemen Gutman – prof. Športne vzgoje in športni koordinator gimnazije šiška

Gimnazija Šiška nudi popolno podporo mlademu športniku, ki želi uspešno združevati gimnazijski program in športno kariero. To je še posebej pomembno pri naših dijakih, saj obsežnejših stvari kot sta hkrati vrhunski šport in gimnazijski program, v tem starostnem obdobju ne moreš izbrati.

Tako kot vsak kamenček v mozaiku športne forme je tudi pri našem programu vsaka malenkost pomemba. Podpora se prične že z umeščenostjo šole v prostor, ki je v mirnem stanovanjskem okolju obdana s številnimi vrhunskimi športnimi objekti (Športno društvo Gib s telovadnicami in gimnastično dvorano, Atletski stadion, Hala Tivoli, šolska telovadnica, plezalna ste-na, šolski fitnes).
V sklopu šole deluje tudi kuhinja z vsemi dnevnimi obroki in dijaški dom. Ob podpori šolskega fizioterapevta in športnih psihologov je zato na mestu zapis »VSE NA ENEM MESTU«. Pri taki organiziranosti je izguba časa minimalna in se lahko dijak-športnik popolnoma posveti šoli in športu.

Načini in stopnje prilagoditve šolskih obveznosti za učence – športnike:

Še pomembnejša podpora je prilagajanje šolskih obveznosti. Veliko prilagoditev je že sicer sistematično vključenih v program športnih oddelkov. Nadalje se glede na različne vrste športov in zahteve ciklizacije lahko pedagoški program (prisotnost na pouku, pridobivanje ocen, ostale aktivnosti) v celoti prilagodi posamezniku.

Način in stopnja prilagoditev je odvisna od zahtev športa in trenutne stopnje razvoja športnika. Tako usklajevanje športnih in šolskih obveznosti načrtujemo na dnevni, tedenski, mesečni in letni ravni. Za dodatna prilagajanja poskrbimo z urami organizirane učne pomoči, individualnimi urami, podaljševanji ocenjevalnega obdobja, z opravljanjem predmetov predčasno, na daljavo, ...
Prilagajanja se določajo ob dogovoru s trenerji, klubi, panožnimi zvezami in nenazadnje z dijaki in njihovimi starši.

Eden od ključev uspešnega načrtovanja je tako komunikacija med vsemu zgoraj naštetimi deležniki. Za nemoten potek pedagoškega dela skrbita predvsem športni koordinator, ki je med drugim zadolžen za dogovore s trenerji, klubi in zvezami in pedagoški koordinator, ki v dogovoru z dijakom in posameznimi učitelji prilagaja šolske obveznosti in skrbi za dijakov napredek. Izvajanje športnega programa zahteva veliko, telesno in duševno, obremenjenost posameznika, če temu dodamo še pogosto odsotnost od pouka, se lahko nakažejo težave že same po sebi. Gimnazijski program se zaključuje z maturo, enako za vse dijake v Sloveniji in zato mora biti nivo znanja, kljub vsej odsotnosti in pomanjkanju časa, na primerni ravni. Ne pozabimo, da ob vsem že naštetem mlad človek še odrašča in išče svoj prostor v okolju

Izzivi s katerimi se srečujejo dijaki in učenci športniki

Do težav lahko tako prihaja na več področjih. Najpogosteje pri komunikaciji, ki je v tem obdobju mladostnika lahko že sicer otežena. Nadalje pri padcih motivacije, kar lahko vodi v slabši učni uspeh in hitro se najdemo v začaranem krogu, ki v končni fazi vpliva na šolo in šport. Da pa gresta lahko šola in šport »z roko v roki« najlažje poskrbimo z rednim delom, ustreznim načrtovanjem, zaupanjem med dijakom in šolo in z veliko, veliko discipline.
Za vse to smo odgovorni prav vsi, ki smo v stiku z mladimi športniki. Saj je njihov uspeh tudi naš uspeh in le tako lahko predamo dobro popotnico za nadaljnji razvoj.

Kakšno podporo v tem športnem ekosistemu otrokom nudijo trenerji ŠD GIB:

Ričard Crnjac – Trener Gimnastike

Program priprav in tekmovanj se prilagaja šolskim obveznostim tako, da se za tekmovalko priskrbi status športnika (trener izpolni šolski obrazec, s podatki o trenerju in tekmovalki – rezultati, kategorizacije, datumi tekmovanj in priprav, ...). Šolski koordinator za šport (v primeru športnih razredov na različnih gim-nazijah) kontaktira trenerja in se sproti dogovarjata o vseh izostankih določene tekmovalke, vsaka resna gimnazija pa ima tudi učnega koordinatorja (sploh za športne razrede) s katerim se trener (ali tekmovalka) dogovarja za pisna in ustna preverjanja znanja.

V vsakem primeru mora biti trener na tekočem z vsemi situacijami, ki se vrtijo okrog njegove tekmovalke (tukaj ne sodi samo šola, ampak tudi prehrana, uspeh v šoli, počutje, zdravje, eventuelne poškodbe, družabno življenje...).


Andrej Pavlin – trener juda

Uspeh je za športnika zelo pomemben, predvsem da redno opravlja obveznosti v šoli. Pomembno je, da je pozitiven (ne morejo biti vsi odličnjaki). Po navadi je tako, da kdor je v šoli uspešen je tudi v športu. Saj tisti, ki so v šoli uspešni lažje spremljajo program tekmovanj in priprav, ter imajo tudi prisotnost na treningih boljšo. To pa je za nas trenerje zelo pomembno, saj nam omogoča čim boljšo izvedbo programa in s tem pridejo tudi dobri rezultati na tekmah.

Pri dolgoletnem delu in vzgoji športnikov in športnic, kateri so dosegali in še vedno dosegajo vrhunske rezultate na domačem in mednarodnem prizorišču smo prišli do spoznanja, da se mladostnik, ki se na vrhunski ravni ukvarja s športom, veliko bolje znajde v stresnih in napetih situacijah v svojem življenju in se zaradi izkušenj v športni karieri, s poškodbami ali razočaranji na tekmovanjih, precej lažje pobere tudi po osebnih porazih in hitreje prebrodi težke čase. V zavedanju tega se trudimo, da izboljšamo sodelovanje med športnimi programi oz. našimi športniki in njihovimi šolami, športnimi koordinatorji in profesorji, saj je naša odgovornost da vzgajamo prave zdrave športnike.


Kaj o usklajevanju šole in športa povedo naše tekmovalke in tekmovalci:

Lara Crnjac, tekmovalka ženske gimnastike:

"Usklajevati šolo in treninge je kar izziv. V gimnaziji sem treninge v večini opravila v jutranjih urah med športno vzgojo Nato sem se po končanem pouku odpravila zopet na trening. Učim se predvsem proti večeru in med vikendi. Če se slučajno zgodi in imam tekmo v času pridobivanja ocen, s seboj na tekmo vzamem zvezke za učenje. Menim da mi treningi gimnastike v šoli pripomorejo k večji zbranosti in disciplini. Zaradi odsotnosti pri pouku pa svoj prosti čas namenim predvsem učenju in usklajevanju vseh obveznosti."

Lara Crnjac


Zarja Tavčar tekmovalka juda:
»Sama usklajujem šolo in šport dobro, že od osnovne šole. Seveda je potrebno kar nekaj koordinacije in tudi odrekanj. Za družino in tudi prijatelje pa se vedno najde čas. Sama se zelo rada družim s prijatelji, saj se tako tudi sprostim in naberem energije za nove treninge. Pomembno je, da delam sproti. V srednji šoli je veliko pripomoglo to, da imajo na gimnaziji Šiška zelo velik posluh in dober program za športnike. Pomagajo, da gresta šport in šola z roko v roki. Judo mi je dal veliko samodiscipline, ki je potrebna in pomembna, da ne trpita ne šola in ne šport. Ker v šoli že od nekdaj nisem imela težav lahko rečem, da mi je judo zelo koristil.«

Zarja Tavčar

Zala Trtnik, tekmovalka ženske gimnastike. Osnovnošolka:
"Letos je bilo malo lažje, ker je veliko pouka potekalo na daljavo, drugače pa izkoristim vsak prost trenutek, da naredim domačo nalogo. Ne zdi se mi, da se čemu odrekam, saj gimnastiko rada počnem. S sotekmovalkami smo postale zelo dobre prijateljice, naučila sem se discipline tudi za druga področja in obiskala sem veliko držav. V gimnastiki si želim vztrajati še dolgo."

 

Nazaj