Prostovoljstvo

PROSTOVOLJSTVO V GIBU

Prostovoljstvo je vrednota. Tako kot ostala športna društva v Sloveniji, si brez njihove pomoči ne znamo predstavljati razvoja GIBa in s tem vpliva, ki so pustili v celotni slovenski športni krajini.


Trdno je vpeto v delovanje GIBa že od njegovih prvih zametkov in fizičnih temeljev. Brez njihovega doprinosa GIB ne bi bil, kar je danes. Gradili so dvorane, postavljali opremo, učili, trenirali, izvajali programe. Lahko trdimo, da je današnja podoba Giba nastajala s prostovoljskimi akcijami in te ga ženejo naprej.
Kot vsa športna društva in ostale neprofitne organizacije tudi danes uspešno usklajujemo prostovoljstvo s profesionalnim sektorjem. Napredek in razvoj društva temelji na usposobljenih prostovoljcih, ki upravljajo s področji dela. Naša osnovna naloge je prostovoljcem omogočiti, da se polno razvijejo na svojem interesnem področju. Nezamenljivi so tako pri društvenih kot gospodarskih dejavnostih. V vseh programih je naša prva naloga jim nuditi kakovostno mentorstvo.


Naši prostovoljci so širok spekter vseh demografskih skupin. Od otrok, ki pomagajo okrasiti dvorane, staršev otrok, simpatizerjev, članov, zaposlenih na Gibu, ki poleg rednega dela opravljajo tudi prostovoljskega, do posameznikov in posameznic, ki želijo v prostem času prispevati k razvoju društva, upokojencev. Družijo nas skupni cilji in zavedanje, da je gibanje osnovni element kakovostnega življenja. Ne glede na socialno, ekonomsko, poklicno ozadje. Med nami ni razlik.


V GIBu že več kot 120 let občudujemo njihovo predanost, motivacijo. Vrednost, ki jo prinašajo v društvo je vedno presežna. V vseh teh desetletjih so močno dvignili kvaliteto delovanja društva in širili pomen vrednot prostovoljstva. Trudimo se jim dajati vso podporo, ki jo potrebujejo.
Naj prostovoljstvo ostane vrednota, ki je ne morejo zasenčiti materialne dobrine. Kot izraz solidarnosti, vzajemnost in želje po družbenem napredku. Ker najlepše je nekaj dati in nič pričakovati v zameno.


Še vedno nas družijo skupni cilji, interesi ni kolektivno poslanstvo – gibanje za vse!