JITA KYOEI – mutual welfare and benefit

03.06.2021
JITA KYOEI – mutual welfare and benefit

JITA KYOEI – mutual welfare and benefit

Pod imenom Erasmus+ se »skrivajo« evropski projekti na področju šolstva in izobraževanja. V tem sklopu je prostor tudi za športne projekte. Športno društvo GIB Ljubljana je bil kot prvi judo klub v Sloveniji, uspešen na razpisu s projektom z judo tematiko. Naslov projekta je »JITA KYOEI – mutual welfare and benefit«.

Jita kyoei je eno izmed osnovnih načel juda in govori o moči in pomembnosti sodelovanja. Če posamezniki želijo sodelovati med seboj, morajo imeti oz. znati uporabljati nekatere vrednote kot so spoštovanje, altruizem, čut za odgovornost in pravičnost in druge.
Partnerji, ki sodelujejo v projektu prihajajo iz različnih okolij in kultur, zato projekt bogatijo s paleto različnosti izkušenj v družbenem in kulturnem delovanju s področja od kod prihajajo. Sodelujoče države so: Portugalska, Italija, Hrvaška in Slovenija.

S projektom poskušamo pripraviti smernice kako lahko s pomočjo športa in predvsem juda, vplivamo na razvoj »pozitivnih vrednot« pri otrocih in mladostnikih. Skozi projekt poskušamo ugotoviti katere so tiste vrednote, ki vplivajo na odgovorno, zavestno in spoštljivo ravnanje do sovrstnikov in drugih ljudi, ter ozaveščanjem pomembnosti pravilnega lasnega delovanja, da bo pripeljalo do uspešnega sodelovanja in s tem dvigom kvalitete lastnega življenja in življenja skupnosti.

V prvem delu projekta smo s pomočjo strokovnjakov in mladih judoistov »iskali« prave vrednote in prave načine delovanja, ki pripeljejo do sodelovanja med ljudmi, ki se razlikujejo po kulturi, veri, spolu in še vseh drugih »razlikah«, ki bi lahko v neki družbi, služile kot vzrok za diskriminacijo.

V drugem delu projekta, ki je bil močno okrnjen zaradi pandemije Covid-19 (onemogočena potovanja in aktivno sodelovanje v »živo«), smo pripravili osnutke pravil in potrebnih znanj za mentorje judo inkluzivnih vrednot. V tej fazi bomo poskušali izobraziti mentorje in mediatorje, ki bodo lahko s svojim delom v skupnosti (klubi, šole...) prenašali vrednote, ki spodbujajo sodelovanje in spoštovanje, na mlade športnike.

Rezultate projekta bomo v zaključni fazi predstavili tudi Evropski judo zvezi ter jih z njeno pomočjo, razširiti v vse judo klube pod njenim okriljem.

Projekt se bo zaključil 31.12.2021.

Projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus+.

EU Erasmus + Projekt

Pripravil: Mojmir Kovač

Nazaj