Sklic zbora članstva, 17. 10. 2021

01.06.2021
Sklic zbora članstva, 17. 10. 2021

DNEVNI RED:

  • 1) Volitev organov zbora članstva
  • 2) Pregled zapisnika prejšnje seje
  • 3) Poročilo verifikacijske komisije
  • 4) Poročilo o delovanju društva v zadnjih dveh letih
  • 5) Poročilo nadzornega odbora ŠD GIB
  • 6) Obravnava in sprejem plana dela
  • 7) Razno

Vsi, ki želijo prisostvovati Zboru članstva morajo imeti s seboj osebni dokument in plačano članarino za sezono
2020 / 2021.

Ekipa ŠD GIB!

Nazaj