Dan čistega športa - 10. april

20.04.2018
Dan čistega športa - 10. april

Ali doping ogroža naše mlade športnike?

Pripravil: Marko Prodan

Doping že dolgo ni več samo problem vrhunskega športa in vrhunskih športnikov, temveč vedno bolj postaja nevarnost, ki ogroža tudi rekreativne športnike in mlado populacijo, med njimi še posebej mlade športnike.

V Športnem društvu GIB smo pripravljeni pomagati pri promociji temeljne vizije Slovenske antidoping organizacije SLOADO, katere namen je »zaščititi temeljno pravico športnika, da trenira in tekmuje v okolju brez dopinga«. Pri dopingu ne gre le za kršenje športnih in etičnih pravil, temveč tudi za kasnejše resne zdravstvene posledice, ki se, žal prevečkrat končajo tudi s smrtjo.

Slovenska antidoping organizacija (SLOADO)

SLOADO je neodvisna protidopinška organizacija, ustanovljena 25. septembra 2013 s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. SLOADO je v Republiki Sloveniji pristojna za izvajanje programa preprečevanja dopinga v športu, ki temelji na zaščiti temeljne pravice športnika, da trenira in tekmuje v okolju brez dopinga, in mora zagotavljati usklajen in učinkovit program boja proti dopingu na področju odkrivanja, odklanjanja in preprečevanja dopinga v športu.

Poudarek dela SLOADO je na ozaveščanju športnikov in drugih udeležencev v vseh pojavnih oblikah športa, na oblikovanju nacionalne skupine za testiranje športnikov izven tekmovanj ter stalni prisotnosti na tekmovanjih nacionalnih športnih zvez, z namenom izvajanja testiranj na tekmovanjih in drugih dejavnostih, ki jih opredeljuje UNESCO Mednarodna konvencija proti dopingu v športu.

Dan čistega športa (Play True Day), 10. april

"Play True Day" - Dan čistega športa je dan, namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem športu. Pobudo za Play True Day je v letu 2014 dalo 17 južnoameriških držav, ki so, v sodelovanju s Svetovno protidopinško agencijo (WADA) in na podlagi Montevideo deklaracije, razglasile 10. april za »Play True Day». Namen tega dne je preko preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, športno in splošno javnost s svetovnim bojem proti dopingu.

V letu 2016 se je, v sklopu Erasmus+ projekta, praznovanju Dneva čistega športa pridružila tudi Slovenija. Na ta dan oz. v tednu pred in po 10. aprilu so tako Slovenska antidoping organizacija ter nekatere nacionalne panožne športne zveze in društva izvedle številne preventivne aktivnosti ter tako poizkušale dvigniti nivo zavedanja o nevarnostih dopinga v Sloveniji in drugod v Evropi.

Svetovni protidopinški kodeks od podpisnic zahteva organizacijo in izvedbo izobraževalnih, informativnih in preventivnih programov za čist šport, v katero mora biti vključenih čim več ljudi. Še posebno izpostavljena skupina so športnice in športniki, katerih temeljna pravica je, da so informirani in ozaveščeni o nevarnostih dopinga. Dan čistega športa je tako pomemben del preventivnih protidopinških programov v Sloveniji.

V torek, 10.04.2018, na Dan čistega športa, so se trenerji Športnega društva GIB Šiška udeležili seminarja v Grad Hotelu Union, ki ga je organizirala slovenska protidopinška organizacija SLOADO.

V okviru mednarodnega projekta "PLAY TRUE DAY", ki je namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem športu so nam svoje znanje, izkušnje in priporočila predstavili različni strokovnjaki na svojih področjih (psihologinja dr. Tanja Kajtna, profesor dr. Branko Škof, zdravnik dr. Robert Marčun, ... itd.).

  

Naj informacija o Dnevu čistega športa doseže čim večje število športnikov, trenerjev, staršev in drugih športnih navdušencev ter na tak način obvaruje mlade športnike in športnice pred nevarnostmi uporabe dopinga!

Povezave:

SLOADO

SLOADO - facebook

 

Nazaj