Pripravljalno obdobje judoistov ŠD GIB Šiška

12.04.2018
Pripravljalno obdobje judoistov ŠD GIB Šiška

Pripravil: Marko Prodan, trener juda

Klasično pripravljalno obdobje se v današnjih časih ne izvaja samo v kratkem ali daljšem obdobju v začetku (mezocikel) tekmovalne sezone. Današnji model kondicijske priprave je povezan proces skozi celo leto. Veliko je tudi individualnega dela s športnikom - dela z osebnim trenerjem, psihologom ter fizioterapevtom, ki se dopolnjujejo in sodelujejo z glavnim trenerjem. Način in količina takšnega načina dela se povečuje s starostjo tekmovalcev in tekmovalk, količino in intenzivnostjo treningov, priprav in tekmovanj v določenem obdobju.

Odmor oz. prehod med staro in novo sezono ni posebej dolg, približno 4 tedne tako, da pri nekaterih otrocih in starejših tekmovalcih ne pride do velikih sprememb, čas je v večji meri namenjen telesnem in psihološkem počitku, ki med tekmovalno sezono ni mogoč. Vsekakor pa moramo poznati faze razvoja posameznih vadečih. Upoštevati je potrebno seveda povezavo z obdobjem adolescence kjer med 10. in 20. letom pride pri otrocih do naglih sprememb telesne višine, anatomskih in fizioloških ter sprememb psihološkega in socialnega funkcioniranja. V tem obdobju pod vplivom hormonov in socialnih dejavnikov poteka prehod iz otroštva v odraslost. Praviloma v času poletnih počitnic otroci pridobijo na telesni masi in telesni višini. 

Strokovna ekipa judo sekcije, v smeri po izboljšanju kvalitete dela ter doseganju čim boljših tekmovalnih rezultatov, pripravi plan dela treningov, ki obsega enoletni cikel. Zaradi številnih domačih in mednarodnih tekmovanj se le ta deli na več delov, ki imajo vrhunec v spomladanskih ali poletnih mesecih (državna prvenstva, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo).

PREBERITE TUDI: Tako se naši tekmovalci pripravljajo na tekmovalno sezono - intervju z Nevo Accetto Vranac in Jernejem Petrom Prosenikom.

Trenerji v programih usmerjevalnega športa (UŠ, 12-20 let) v zadnjih letih vedno bolj sodelujemo z društveno fizioterapevtko Andrejko Hlebec. V prvih tednih po odmoru opravimo tako imenovane" zdravniške preglede", s katerimi določimo začetno stanje vadečih  in pridobimo informacije o športnikih in športnicah, ki so potrebne za načrtovanje novega trenažnega cikla. 

V začetnem delu sezone se po opravljeni diagnostiki v matičnem klubu udeležimo športnih priprav, ki v večini potekajo v športnih centrih kot so Nordijski center Planica, Športni center  Ravne na Koroškem, Športni park Ljutomer in Športni center Pokljuka. Cilj tovrstnih priprav ni izključno fizična priprava, ampak je poudarek tudi na druženju, medsebojnem povezovanju - "team buildingu", ki je vsekakor pri judo pomemben faktor skozi celotno sezono.  Judo je sicer individualen šport, v katerem pa je, brez dobre podpore ekipe v klubu, ki skupaj trenira, skoraj nemogoče doseči tekmovalni rezultat.

Tekmovalno sezono začnemo z osnovno pripravo, ki vsebuje večje število različnih sredstev in metod ter večjo vadbeno količino (kolesarjenje, pohodništvo, plavanje...itd.) s katero želimo izboljšati osnovne motorične sposobnosti.

Treningi  zasledujejo naslednje zahteve: izboljšati morajo ustrezne motorične sposobnosti, na katerih temelji judo, prav tako želimo razvijati splošno vzdržljivost, ki je temelj za prehod na prihajajoče intenzivnejše treninge, obenem pa mora vadba vključevati dopolnilna sredstva in kontrastno vadbo, ki pripomorejo k izboljšanju specifičnih motoričnih sposobnosti, ki so pri vadečih manj razvite. V tem delu je veliko poudarka na proprioceptivni vadbi, ki jo opravimo v sodelovanju z fizioterapevtko.

Zaradi koledarja tekmovanj, se mora kmalu po začetku tekmovalne sezone, vsebina treningov prilagoditi prihajajočim tekmam (Slovenski pokal JZS, ligaško tekmovanje).

V treninge se v vključuje večje število bolj specialnih vadbenih sredstev in obremenitev , ki judoistom in judoistkam povečujejo motorične sposobnosti potrebne za premagovanje napora na tekmovanjih. V tem delu je pomembno povečanje količine vadbe tehnike, ki se začne izvajati tudi z individualnim treningom "ena na ena" ter psihološko pripravo. V obdobju pred pričetkom tekmovanj, kakor tudi med samim tekmovalnim obdobjem v judo sekciji že vrsto let sodelujemo s psihologom Silvom Koželjem, ki nam nudi podporo na tem področju.

Pri načrtovanju, pripravi in izvedbi tekmovalnega cikla (enoletni, dvoletni, olimpijski cikel) pa ne gre samo za kondicijsko, tehnično, taktično in psihološko pripravo ampak tudi za zavedanje pogojev dela, kadrovskih in finančnih sredstev potrebnih za uspešno izpeljavo tekmovalnega programa. V Športnem društvu GIB se trudimo zagotavljati vse pogoje, ki so potrebni za osvojitev vrhunskega rezultata, ob upoštevanju glavnega cilja društva, ki je vzgoja pravih športnikov in športnic.

Nazaj