PROJEKT SAME SAME

PROJEKT SAME SAME

Erasmus+ Sport – Sodelovalna partnerstva


1. Koordinator: Ginasio Clube Portugues – GCP (POR)
2. Partner: Športno društvo GIB Ljubljana Šiška – ŠD GIB (SLO)
3. Partner: Universita Degli Studi Gabriele D'annunzio di Chieti-Pescara - Ud'A (ITA)
4. Partner: Universitat Ramon Llull Fundacio – URL (ESP)
5. Partner: Judo klub osoba s invaliditetom "Fuji" - JK OSI "FUJI" (CRO)
6. Partner: Zajednica Sportskih Udruga Grada Rijeke Rijecki Sportski Savez - Riječki Sportski Savez – RSS (CRO)
7. Partner: Smart Nest - Smart Nest (LAT)

O projektu:


Osebe z motnjami v duševnem/razvoju (IDD) se v družbi soočajo s številnimi ovirami, vključno s socialno izključenostjo, stigmo in težavami pri iskanju zaposlitve. Intervencije vrstniške podpore se vedno bolj uporabljajo kot najboljše prakse za ljudi z IDD. Vendar pa so mentorji osebam z IDD po navadi tisti, ki nimajo IDD.

Da bi obravnavali zahtevo po večji vključenosti manj oskrbovanega prebivalstva, je treba raziskati intervencije vrstniškega mentorstva, pri katerih so mentorji odrasli z blago IDD. Elektronsko mentorstvo (e-mentorstvo) ponuja obetavno priložnost za ljudi z blago IDD in lahko izboljša njihovo vključenost, hkrati pa izboljša karierne rezultate. Posledice pandemije COVID kažejo, da lahko ljudje z IDD uporabljajo komunikacijsko tehnologijo in se jim zdi uporaba tehnologije sprejemljiva kot del njihovih družbenih odnosov. Tako je namen SAME SAME razviti in preizkusiti učinkovitost programa e-mentorstva za krepitev zmogljivosti in opolnomočenje, ki daje 50 odraslim z blago IDD (starost 18–64 let) znanje, veščine in samozavest, da vodijo svoje vrstnike z ali brez IDD v igrah in dejavnostih, namenjenih izboljšanju funkcionalne pripravljenosti, s temeljitim:


1. Razvoj celovitega nabora orodij za ocenjevanje;
2. Razvoj multidisciplinarnih interaktivnih modulov usposabljanja;
3. Gamifikacija/digitalizacija učnih modulov na prosto dostopni spletni strani
4. Preizkusiti izvedljivost 6-mesečne kvalifikacije mentorja in 3-mesečne pilotne intervencije v partnerskih skupnostnih organizacijah, kjer bodo mentorji z IDD pridobljeno znanje uporabili pri svojih mentorirancih.

Pričakujemo, da bomo:
1. Razvili neodvisno življenje in okrepiti storitve v skupnosti.
2. Razvili nove veščine za nova delovna mesta
3. Spodbujali vključujoče in dostopno izobraževanje
4. Povečali prepoznavnost dela, ki ga opravljajo osebe z IDD
5. Izboljšali razpoložljivost visokokakovostnih učnih priložnosti za odrasle z IDD