O športno gibalni vzgoji otrok

Gibanje je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z gibalnimi dejavnostmi se otrok začne zavedati samega sebe v prostoru, oblikuje lastno identiteto, samospoštovanje ter samozavest.

Telovadbo za otroke izvajamo v strokovno opremljenih dvoranah in so zasnovane tako, da otroci skozi različne elementarne igre, ki so stalnica naših vadb, spoznava:

  • različna športno – gibalna znanja,
  • smisel in pomen upoštevanja navodil,
  • ob reševanju nalog razvija svojo ustvarjalnost,
  • z lastno domišljijo se spoprijema z izzivi ter izraža svoja čustva in občutja,
  • kot del skupine se nauči sodelovanja in skupnega doseganja ciljev.

Vadbe so razdeljene po starostnih kategorijah:

  • Starši in otroci 1-3 leta: Otroci telovadijo skupaj s starši, raziskujejo in osvajajo prva gibalna znanja.
  • Cici šport 3-4 let: Otroci vadijo brez prisotnosti staršev ter nadaljujejo z osvajanjem gibalnega znanja in se prilagajajo na organizirano obliko vadbe.
  • Maksi šport 4-5 let: Je otroška telovadba in je nadgradnja Cici športa, kjer otroci spoznavajo težje športne prvine.
  • Šport od A do Ž 6-8 let: Otroci spoznajo osnovne elemente številnih športnih panog, od atletike, badmintona, gimnastike, nogometa, do tenisa, košarke in hokeja.