Urnik

Starost: od 5 do 10 let

Trajanje: 1x do 4x tedensko po 45, 55 ali 60 minut

strokovno usposobljeni vaditelji

Cenik

Vadbe od A do Ž 5-10 let

Kombinirane vadbe od A do Ž so raznovrstne vadbe namenjene otrokom od 5. do 10. leta starosti.
Vadbe od A do Ž za otroke so raznovrstne vadbe namenjene otrokom od 5. do 10. leta starosti, ki se ne želijo usmeriti v določeno športno panogo. Otroci vadijo pod vodstvom strokovno usposobljenih vaditeljev. Poleg aktivnega preživljanja prostega časa ima vadba številne prednosti, kot so:
 • otroci spoznavajo različne športno-gibalne vsebine in pridobivajo raznovrstna športno-gibalna znanja,
 • vadba je prilagojena starosti in razvoju otroka, prav tako igrala in športni pripomočki,
 • razvoj družabnosti in socializacije, saj vadba poteka v skupini.

Vadbe od A do Ž:

Maksi šport 4-6 let

Vadba za otroke Maksi šport je namenjena otrokom od 4 do 6 let. Poleg aktivnega preživljanja prostega časa ima vadba številne prednosti, kot so:

 • otroci spoznavajo različne športno-gibalne vsebine in pridobivajo raznovrstna športno-gibalna znanja,
 • vadba je prilagojena starosti in razvoju otroka, prav tako igrala in športni pripomočki,
 • razvoj družabnosti in socializacije, saj vadba poteka v skupini.

Program je sestavljen iz

 • elementarnih iger,
 • gimnastičnih vaj (z rekviziti ali brez njih) in
 • naravnih oblik gibanja.

S ponavljanjem iger in nalog otroci utrjujejo gibalno znanje. Telovadba se začne z igrami za ogrevanje, sledijo igre skozi katere otrok spoznava različne športne panoge in se zaključi z igrami za sproščanje in umirjanje.

Mini Gym 4-5 let

V program so vključene deklice stare od 4 do 5 let, ki se prvič srečujejo s športno gimnastiko. Vadba temelji na igri, skozi katero otroci spoznavajo osnove športne gimnastike. Primarni cilj je spoznavanje najrazličnejših gibalnih vsebin, s katerimi otroci pridobivajo gibalne izkušnje in motorična znanja. Vadba je zasnovana na razvoju osnovnih motoričnih sposobnosti (gibljivost, moč, hitrost, koordinacija in preciznost) ter učenju lepe in pravilne drže telesa.

Vadba združuje naslednje elemente:

 • elementarne igre,
 • različne oblike hoj, skokov in poskokov,
 • plezanja, plazenja, lazenja,
 • različni obrati in ravnotežni položaji,
 • učenje splošnega in specialnega ogrevanja,
 • učenje osnovnih gimnastičnih drž in položajev,
 • učenje športnega izrazoslovja (noženja, ročenja, kloni, sed, čep, klek, stoja, leža).

Vse to pa je seveda izpeljano skozi igro, veselo druženje in veliko zabave.

Šport od A do Ž 6-8 let

Pri vadbi Šport od A do Ž usmerjamo otroke v različne športe, hkrati pa skrbimo za ustrezno nadgradnjo motoričnega razvoja in za socializacijo. Vadba je rekreativna oblika vzgoje z namenom razvijanja motoričnih sposobnosti in športnega duha. Vadbo vodijo strokovno usposobljeni športni pedagogi s sposobnostjo svetovanja o nadarjenosti otroka za njegovo usmerjanje v določen šport.

Judo od A do Ž 5-7 let

Program Judo A do Ž je namenjen otrokom v starosti od 5 do 7 let, primeren pa je tako za dečke kot za deklice. V tem programu otroci poleg tehnik juda, spoznavajo športno-gibalne vsebine različnih športnih panog. Otroci se seznanijo z osnovami judo tehnik in osnovnimi etičnimi načeli juda. Poudarek je na izboljšanju osnovnih motoričnih sposobnosti in navajanju otrok na medsebojno sodelovanje. Otroci preko dela v parih in skupinah pridobivajo občutek za sodelovanje s partnerjem, delo v skupini in se navajajo na osnove discipline, ki jih zahteva ukvarjanje s športom.

Super Jump Akrobat 6-10 let

Program vodi izkušen trener gimnastike in je primeren za otroke od 6. leta dalje ne glede na predznanje.

Kakšne koristi prinaša skakanje na trampolinih vašim otrokom?

 • Nastajanje novih živčnih povezav,
 • rast samozavesti,
 • razvoj dobrih športnikov,
 • intenzivna aerobna vadba.

Kaj vse se bodo člani naučili v programu?

 • Osnovna pravila skakanja,
 • osnovne akrobatske elemente,
 • salto naprej in nazaj,
 • premet naprej in nazaj.

 

Vadbe od A do Ž se lahko med seboj kombinirajo.

OPOMBA: ob vpisu si izberete točno določene termine po spodnjem urniku!

Urnik

Program Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned

Maksi šport 4-6

4 do 6 let | otroci

1x ali 2x na teden 55 min

Pon: 18:00 do 18:55
Tor: 18:00 do 18:55
Sre: 18:00 do 18:55
Čet: 18:00 do 18:55
Fantje in dekleta
18:00
do 18:55
18:00
do 18:55
18:00
do 18:55
18:00
do 18:55

Šport od A do Ž 5-7 let

od 5 do 7 let | otroci

1x ali 2x tedensko 60 minut

Tor: 18:00 do 19:00
Fantje in dekleta
18:00
do 19:00

Judo od A do Ž 5-7

od 5 do 7 let | otroci

1x tedensko 60 minut

Sre: 19:00 do 20:00
Fantje in dekleta
19:00
do 20:00

Super jump Akrobat mlajši začetniki 6+

6 let in starejši | Otroci

1x ali 2x na teden 60 min | Trener: Aljoša

Pon: 17:00 do 18:00
Sre: 17:00 do 18:00
Fantje in dekleta
17:00
do 18:00
17:00
do 18:00

Super jump Akrobat starejši začetniki 9+

9 let in starejši | Otroci

1x ali 2x na teden 60 min | Trener: Aljoša

Pon: 18:00 do 19:00
Sre: 18:00 do 19:00
Fantje in dekleta
18:00
do 19:00
18:00
do 19:00

Super jump Akrobat starejši nadaljevalna 9+

9 let in starejši | Otroci

1x ali 2x na teden 60 min | Trener: Aljoša

Pon: 19:00 do 20:00
Sre: 19:00 do 20:00
Fantje in dekleta
19:00
do 20:00
19:00
do 20:00

Cenik

Članarinabrez nezgodnega zavarovanjaz nezgodnim zavarovanjemznesek
Članska izkaznica7 €
Članarina - otroci18 €38 €
Vadbe od A do Ž - kombinirane karte1. semester2. semesterCeloletna
2x tedensko204 €204 €367 €
3x tedensko245 €245 €441 €
4x tedensko280 €280 €504 €

OPOMBE:

Sezonska (celoletna) karta je vplačljiva le do konca meseca septembra!

Dodatni družinski popust: 2. član 10%, 3. in vsak naslednji član 20%!

Največji popust se obračuna na karto z najnižjo ceno!

Prvi semester traja od 3.9.2018 do 31.1.2019. Vpis v 2. semester je od 25.01.2019. Drugi semester traja od 1.2.2019 do 14.6.2019.

V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja športnega programa prispevka ne vračamo!
Razen v primeru bolezni ali poškodbe izključno na podlagi zdravniškega potrdila!

PRISTOPNA IZJAVA