Zbor članstva in volitve za predsednika ter organe društva ŠD GIB

23.01.2023
Zbor članstva in volitve za predsednika ter organe društva ŠD GIB

Zbor članstva in volitve za predsednika ter organe društva ŠD GIB

V petek, 20. 1. 2023, smo v GIBu izpeljali zbor članstva Športnega društva Gib. Kandidata sta predstavila koncepta, vizije in smeri prihodnjega razvoja gibanja. Prisotni člani društva so potrdili mandat sedanjemu vodstvu, ki bo nadaljevalo delo. Predsednik društva ostaja Gaber Benedik. Odziv predsednika:

»Različni pogledi na delovanje društva so njegova dodana vrednost. Kot predsednik verjamem, da mora biti odprtost za drugačne, nove predloge in konstruktivne kritike gonilo razvoja društva. Gib je pluralna krajina različnih pogledov in to je njegova gonilna sila.

Delo se začenja zdaj. Sledimo predstavljenim začrtanim ciljem. Ne smemo pozabiti na zunanji svet, pa tudi ne na tistega znotraj GIBa. Komunikacija, strpnost, spoštovanje, sodelovanje in integracija so gradili društvo skozi 120-letno zgodovino. Z njimi smo premagovali še težje ovire. To tradicijo moramo nadaljevati.

Vlogo predsednika nadaljujem z vso odgovornostjo do GIBa, tekmovalnega športa in rekreacijskih programov, predvsem pa do članov društva, zaposlenih in sodelavcev. Na novo pot stopam še dodatno prepričan, da so uspehi mogoči le v odprtem sodelovanju. Tako v športu, tako v odnosih.

Veliko več nam je skupnega, kot je vidno na prvi pogled. Zato šport in gibanje ostajata naše osnovo vezivo«


Naj nas gibanje še naprej povezuje in sodelovanje krepi!

S spoštovanjem,

Gaber Benedik, predsednik društva GIB

Nazaj