Obvestilo - Sklic zbora članstva 2018

05.12.2018
Obvestilo - Sklic zbora članstva 2018

SKLIC ZBORA ČLANSTVA

ki bo v četrtek 20. decembra 2018 ob 16.30
z naslednjim dnevnim redom:

1) Volitev organov zbora članstva
2) Pregled zapisnika prejšnjega sklica
3) Poročilo verifikacijske komisije
4) Poročila za obdobje 2014/ 2018
5) Program za obdobje 2018 / 2022
6) Poročilo nadzornega odbora
7) Razrešnica organom društva
8) Volitve organov društva za novo mandatno obdobje
9) Razno

Glede na to, da je zbor članstva volilnega značaja, morajo imeti vsi ki, želijo voliti, s seboj člansko izkaznico s plačano članarino za sezono 2018 / 2019 najkasneje do 18.12.2018.

Nazaj