SONKEI posvet Nasilje v športu

Skozi obsežno mednarodno raziskavo znotraj projekta "SONKEI - Respect in Sport, Respect in Life" smo ugotovili, da se nasilje v športu pojavlja nad pričakovanji pogosto, v različnih oblikah (fizično, verbalno, psihično, seksizem, homofobija, diskriminacija, ...) tako na medvrstniški ravni kot tudi na relaciji trener – športnik.

Ugotovili smo tudi, da se o tem premalo govori, nasilje v športu ostaja tabu tema, ki se jo športni delavci ne zavedajo, oziroma o njej ne govorijo. Hkrati pa vpliva na občutek varnosti pri športni vadbi, zdrav razvoj otrok in mladih, prijetno vzdušje ter nenazadnje tudi na uspešnost športnikov. Zato smo organizirali posvet, s katerim smo želeli odpreti prostor za dialog in skupno raziskovanje, kako našim športnikom in vadečim omogočiti varno, prijetno in spodbudno športno vadbo.

V petek, 11. decembra 2021 smo v Športnem društvu GIB Ljubljana organizirali mednarodni posvet Nasilje v športu, ki je bil namenjen strokovnim delavcem v športu in drugim športnim navdušencem, ki jih zanima kako lahko preprečimo oziroma interveniramo v primeru nasilja. Posvet je bil participativne narave, svoje aktivnosti in izkušnje pa so predstavili tudi naši govorci.

 

  • Dr. Ferry Stepančič (SLO): Ustanovitelj Inštituta Educare za razvoj človeških vrednot v šolstvu, so.p., ki je predstavil pomen edukacije ter vlogo trenerjev oziroma učiteljev pri preprečevanju nasilja v športu.
  • Jaka Kovač (SLO): Trener neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec. Vodil je diskusijo o tem, kako lahko omogočimo varno in spodbudno vadbo za vse vadeče.
  • Aleš Šolar (SLO): Direktor oddelka Slovenske olimpijske akademije in EU projektne pisarne, ki nam je predstavil aktivnosti preprečevanja nasilja v športu, ki jih izvaja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

 

PRENESITE PREDSTAVITVE

(Download presentations)

PROMO VIDEO

 

S pomočje predstavljenih vsebin bomo pripravili izobraževalni program za strokovne delavce v športu ter praktična orodja za vse športne organizacije in športne delavce/trenerje, ki jih bodo lahko uporabili pri ozaveščanju in izobraževanju mladih športnikov o pomembnosti preprečevanja ter intervenciji v primeru nasilnih dogodkov.

Za vse, ki vas tematika projekta SONKEI zanima, vas vabimo k sledenju FB strani: @Sonkei, Respect in Sport, Respect in Life.

Za naše EU programe skrbi vodja projektov Katja Rudaš. V kolikor bi želeli več informacij o projektu, jo lahko kontaktirate na e-mail naslov: katja.rudas@gib-sport.com.

 

Več o naših EU projektih si lahko preberete TUKAJ