Članki

V sklopu projekta "SONKEI - Respect in Sport, Respect in Life", ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+, potekajo seminarji za trenerje in druge športne strokovnjake. 

Nasilje v športu je tema, o kateri se ne govori veliko, čeprav mnogo raziskav kaže, da je nasilje prekomerno prisotno tudi v športu. Pogosto ga je težko definirati, saj je meja med športnim rivalstvom in tekmovalnostjo ter med vrstniškim nasiljem zelo zabrisana. Prav tako smo v tolikšni meri navajeni na različna, pogosta neprimerna vedenja trenerjev in staršev, da jih ne prepoznamo kot nasilje in jih toleriramo, včasih celo spodbujamo za ceno dobrih rezultatov.

V sklopu projekta "SONKEI - Respect in Sport, Respect in Life", ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+, potekajo seminarji za trenerje in druge športne strokovnjake.

Namen seminarjev

  • Predstavitev Erasmus+ projekta SONKEI - Respect in Sport, Respect in Life
  • Definicija nasilja v športu in vpliv le tega na otroke in mlade
  • Razumevanje različnih vedenj otrok in mladih ter kako jim pomagati preseči nefunkcionalne vzorce
  • Vaje in igre za preprečevanje nasilja
  • Protokol ukrepanja ob nasilnem vedenju

S seminarjem želimo odpreti diskusijo v kakšnih pojavnih oblikah se vse pojavlja nasilje v športu, kako ga preprečiti in tako opolnomočiti mlade ter jim omogočiti varen, prijeten in spodbuden prostor na športnih vadbah.

Organizator
delavnice
Lokacija Datum Prijava / 
Novica
FIJLKAM Lignano, ITA 30. 4. 2022 NOVICA
Športno društvo GIB Ljubljana, SLO 24. 4. 2022 in
27. 5. 2022
NOVICA 1
NOVICA 2
 Asociatia Se Poate   Bukarešta, ROM 4. 5. 2022  NOVICA
 Riječki Sportski Savez RSS  Rijeka, HRV  26.7.2022 NOVICA
 BRAVO Sarajevo, BIH  19. 6. 2022  PRIJAVA
 Bulgarian Sports Development Association BSDA Sofija, BUL  še ni znano   /
 Kargenc Club  Sakarya, TUR  še ni znano  /
Ginasio Clube Portugues GCP   Lizbona, POR še ni znano   /

 

Ste zamudili seminar oziroma delavnico? Lahko pripravimo seminar tudi za vaš klub ali športne zveze.

Kontaktirajte nas:

Katja Rudaš, vodja projekta

E-naslov: katja.rudas@gib-sport.com

Telefon: 00386 30 312 801