Predstavitev projekta predstavnici Evropske Judo Zveze EJU, podpredsednici Jane Bridge

Pripravila: Katja Rudaš

Predstavitev projekta predstavnici Evropske Judo Zveze EJU, podpredsednici Jane Bridge

V torek, 7. decembra 2021 smo v Budimpešti imeli zaključno predstavitev projekta »JITA KYOEI – Mutual Welfare and Benefit«, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+. Predstavitve so se udeležili vodja projekta Katja Rudaš iz Športnega društva GIB, idejni vodja Mojmir Kovač ter predstavnik partnerjev iz Hrvaške, Toma Jelušić.

Imeli smo čast spoznati in predstaviti naš prvi Erasmus+ projekt »JITA KYOEI« predstavnici Evropske Judo Zveze - podpredsednica EJU in predsednica komisije za izobraževanje, ga. Jane Bridge.

Po uvodnem pozdravu je vodja projekta, Katja Rudaš, predstavila namen in cilje projekta, aktivnosti ter rezultate projekta, ki je aktivno potekal v obdobju med januarjem 2020 in decembrom 2021.

Projekt »JITA KYOEI – Mutual Welfare in Benefit« je nastal z namenom, da bi judo vrednote, ki so tudi univerzalne vrednote prenesli na mlade, ter jih aktivno vključili v ustvarjanje boljšega okolja in sveta.

Jita Kyoei je eno od osnovnih načel juda in govori o moči in pomenu sodelovanja. Če želijo posamezniki med seboj sodelovati, morajo imeti ali znati uporabljati določene vrednote, kot so spoštovanje, altruizem, občutek odgovornosti in pravičnosti in druge.

V času trajanja projekta smo partnerji iz Hrvaške, Portugalske, Italije in Slovenije izvedli več mednarodnih in lokalnih aktivnosti:

 • Okrogla miza s strokovnjaki iz različnih področij (zgodovina, psihologija, sociologija, trenerji juda) za trenerje in mlade kandidate, v Ljubljani, februar 2020
 • Sestanki s partnerji preko spletne aplikacije Zoom (september 2020 – junij 2021)
 • Praktična delavnica za trenerje v Lizboni, junij 2021
 • Preizkušanje ter modifikacije praktičnih izobraževalnih vsebin (iger) s skupino otrok in mladih na lokalnem nivoju (vsak partner je izvedel aktivnosti v lokalnem klubu)
 • Izobraževalni tečaj in certificiranje prvih »Judo Mediatorjev Inkluzivnih Vrednot« v Pordenonu, oktober 2021
 • Aktivnosti mladih Judo Mediatorjev Inkluzivnih Vrednot v lokalnem okolju (oktober - december 2021)
 • Izobraževalni tečaj in certificiranje novih »Judo Mediatorjev Inkluzivnih Vrednot« na lokalnem nivoju (december 2021)
 • Predstavitev projekta EJU v Budimpešti (7. december 2021) ter JZS na licenčnem seminarju za trenerje v Mariboru (12. december 2021)

V sodelovanju s partnerji smo pripravili različne vsebine in gradiva za implementacijo projektnih ciljev:

 • Kriterij in pravilnik za pridobitev naziva »Judo Mediator Inkluzivnih Vrednot«
 • Izobraževalni program za pridobitev naziva »Judo Mediator Inkluzivnih Vrednot«
 • Preko 50 certificiranih Judo mediatorjev inkluzivnih vrednot ter 13 certificiranih trenerjev Judo mediatorjev inkluzivnih vrednot
 • JITA KYOEI Priročnik za učitelje, trenerje in judo mediatorje inkluzivnih vrednot
 • Samorefleksijski vprašalnik za učitelje in trenerje
 • Kartice judo iger, ki spodbujajo inkluzijo in razvoj vrednot pri otrocih
 • Plakat za Prijavo neprimernega vedenja v šoli/klubu
 • Plakat Etičnega kodeksa Judo mediatorjev inkluzivnih vrednot
 • Vodnik za implementacijo Etičnega kodeksa Judo mediatorjev in za preprečevanje ter ukrepanje v primeru neprimernega vedenja v šoli/klubu

Gradiva so brezplačno dostopna TUKAJ.

Ob koncu predstavitve projekta, smo z velikim ponosom predstavili tudi aktivnosti naših prvih Judo mediatorjev inkluzivnih vrednot, ki so v svojem klubu samostojno pripravili različne aktivnosti, za katere menijo, da lahko pripomorejo k boljšemu okolju/družbi.

Judo mediatorji iz Hrvaškega judo kluba so organizirali čistilno akcijo njihovega kluba. Želeli so, da bi v akciji sodelovali vsi člani kluba, od najmlajših ter najstarejših judoistov, staršev in prijateljev, vendar se je zaradi slabe epidemične situacije akcije udeležilo 16 judoistov iz le ene skupine. Ves dan so v dobrem vzdušju počistili dojo (judo dvorano) ter ostale prostore (fitner, pisarna, garderobe, toaletne prostore, hodnike, ...).

Portugalski Judo mediatorji so organizirali 4 treninge z mlajšimi judoisti, na katerih so govorili in izvajali aktivnosti, ki spodbujajo razvoj vrednot (spoštovanje, pogum, prijateljstvo, prijaznost, samokontrola, skromnost, čast, iskrenost). Po vsakem treningu so vadeči prejeli nalepke tistih vrednot, ki so jih obdelali na treningu.

Domači judoisti oziroma Judo mediatorji so se zavezali k pomoči zbiranju sredstev za gradnjo nove judo dvorane v Kopru ter k prostovoljnim aktivnosti. Tako so nesebično pomagali pri organizaciji prijateljskega tekmovanja za najmlajše judoiste.

Ob vseh predstavljenih aktivnostih in rezultatih projekta je bila predstavnica EJU, Jane Bridge, izredno zadovoljna in ponosna, da si delimo iste ideje in cilje, ki jih ima izobraževalna komisija EJU – poudariti, da je Judo nastal kot izobraževalna metoda in ne kot šport. Sledil je prijeten enourni pogovor o projektu, nadaljnih korakih ter skupnih akcijah, ki jih lahko skupaj z Evropsko judo zvezo izvajamo v prihodnje.

FOTOGALERIJA